Cơ cấu trường MNTT Cẩm Xuyên

CƠ CẤU TỔ CHỨC Trường MN Thị Trấn Cẩm Xuyên   Cán Bộ Quản Lý 1 Trần Thị Hợi Sinh ngày: 27/041972 Quê quán: Cẩm Vịnh- Cẩm xuyên Trình độ NV: ĐHSP MN Chức vụ: Hiệu trưởng 2 Lưu Thị Mơ Sinh ngày: 10/8/1970 Quê quán: TT Cẩm Xuyên-…